top of page

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Ville Kekäläinen Productions Tmi
Y-tunnus: 2865094-5
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ville Kekäläinen, 
ville.kekalainen@gmail.com
puh. +358 50 466 1513

3. Mitä tietoja keräämme ja miksi?
Asiakkaan tai yhteistyökumppanin itsensä antamat tiedot esitystilauksia ja yhteistöitä varten:

- tarjouspyynnöt ja tarjoukset

- tilaukseen liittyvät yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti)

- yhteistyökumppanien yhteystiedot (yritys, nimi, puhelinnumero, sähköposti)

Yhteystietoja säilytetään keikkojen käytännön asioita, laskutusta ja kirjanpitoa varten. 

4. Mistä saamme yhteystiedot?

- henkilöltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla

- yhteistyökumppanilta (ohjelmatoimisto, lippupalvelu yms.) 

5. Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 

6. Tietojen säilytysaika
Säilytämme yhteystietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

8. Tietosuojaselosteen muutokset
Ville Kekäläinen Productionsilla on oikeus muuttaa tätä tietoturvaselostetta. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista asiaa koskeville.
 

11. Tarkastus- ja valitussoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tiedot rekisterinpitäjältä ja pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa. Hänellä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla yritys käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.

bottom of page